PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Selvhjelpsgrupper i Bergensområdet

Arna, Vitalitetsenteret og Åsane Frivilligsentralers målsetning er å spre informasjon og bidra til at selvhjelpsgrupper starter i Bergensområdet.

Frivilligsentralene vil ta i mot henvendelser fra deg og ordne det praktiske arbeidet rundt oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Her vil du treffe mennesker som kan fortelle mer om grupper og hvordan disse kommer i gang. 

Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet i Bergensområdet?
Er du intereressert i å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

En selvorganisert selvhjelpsgruppe
- Hva er det?*Selvhjelpgsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med - problemer som begrenser hverdagen.

*Gruppa er et verksted for endringsarbeid - et mentalt treningsstudio.

*Gruppa er et arbeidsfelleskap basert på tillit, respekt, deling og gjensidig forpliktelse.

*Til gruppa tar du med deg egne erfaringer og kunnskap om ditt eget problem.

*Selvhjelpsgruppearbeid er ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, men henter kunnskap innenfra.

Selvorganisert selvhjelp er handling og håndering av livet, ikke behandling av sykdom- Ingen kan henvises til en selvhjelpsgruppe - valget må du gjøre selv!

Målsettingen med selvhjelpgsgruppearbeidet er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvaliteten hos den enkelte gjennom det samspillet som oppstår mellom deltakerne.

Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å beskrive arbeid i selvhjelpsgrupper uten fagfolk som styrer eller leder gruppa. Gruppene er ofte startet av en igangsetter som er med de første gangene, men kan også komme i gang uten.

Arbeidet i en selvhjelpsgruppe

Deltakerne trenger ikke å ha samme problem og det spiller heller ingen rolle hva problemet er. Det kan handle om håndtering av sykdom, angst, sorg, ensomhet, depresjon, utbrenthet, rus eller andre problemer i arbeidslivet. Det kan også handle om livets overgangsfaser eller om en vanskelig pårørendesituasjon.

Du er med så lenge du selv føler behov for det. Gruppene er lederløse og alle er deltakere og alle har ansvar for gruppas utvikling. I gruppa trener du på å sette ord på tanker og følelser sammen med andre.

Hva kan du få ut av a gå i en selvhjelpgsgruppe?

  • mulighet til å sette ord på vanskelige følelser
  • å møte andre i en liknende situasjon
  • et sted å dele erfaringer
  • se eget liv og egne muligheter på en ny måte
  • trygghet og mot til å gjøre endringer i eget liv
  • bevisstgjøring og håp.


Rammer for arbeidet i en selvhjelpsgruppe

  • 4-8 personer, både menn og kvinner
  • fast møtetidspunkt og fast tidsramme
  • taushetsplikt og meldeplikt
  • lukkede grupper