PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Oss

Vitalitetsenteret Frivilligsentral SA er en privat politisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon, som ble opprettet 2003. Frivilligsentralen eies av:

 • Møhlenpris Velforening
 • Sydnes og Nøstet Velforening
 • Nygård Velforening
 • Nygårdsparkens Venner
 • Nygårdshøyden Velforening
 • Sportsklubben Djerv

Frivilligsentralens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtene arrangeres innen 15. mars hvert år og er åpne for alle interesserte. Eierne av Frivilligsentralen har stemmerett. Se etter plakat i nærområdet og informasjon på nettsidene for innkalling.

Styret:
Årsmøtet velger styre. Det består av fem faste medlemmer, fire varamedlemmer og en sekretær.

 • Styreleder -     Birte Markeseth Aasen - Møhlenpris Velforening
 • Nestleder -      Ida Fauskanger - Møhlenpris Velforening
 • Styremedlem - Børre Sundsøy - SK Djerv
 • Styremedlem - Sigmund Hopsdal - Nygård Vel
 • Styremedlem - Ausra Blazauskaite - Knutepunkt Møllaren
 • Vara -             Jan Hanchen Michelsen - Sydnes og Nøstet Vel
 • Vara -             Evy Singstad - Nygårdsparkens venner
 • Vara -             Morten Strønstad - Nygårdshøyden Velforening
 • Vara -             Helge Sverre Bolstad - Møhlenpris Velforening

 

Ansatte:
Vitalitetsenteret Frivilligsentral har for tiden ikke ansatt daglig leder. Styret kan kontaktes på post@vitalitetsenteret.frivilligsentral.no

Støttespillere:
Frivilligsentralen mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet og fra Bergen kommune. 

Frivilligsentralen kan ikke drive alle sine aktiviteter med offentlig støtte alene. Vi er derfor helt avhengige av støtte fra private bedrifter og foreninger. Vi takker for de generøse gavene vi har fått:

For støtten til juleballet for seniorer fra Statoil, Rieber Fondene, Sparebanken Vest, samt Hordaland fylkeskommune, Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling for helse og inkludering.