PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Oss

Vitalitetsenteret Frivilligsentral SA er en privat politisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon, som ble opprettet 2003. Frivilligsentralen eies av:

 • Møhlenpris Velforening
 • Sydnes og Nøstet Velforening
 • Nygård Velforening
 • Nygårdsparkens Venner
 • Nygårdshøyden Velforening
 • Sportsklubben Djerv

Frivilligsentralens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtene arrangeres innen 15. mars hvert år og er åpne for alle interesserte. Eierne av Frivilligsentralen har stemmerett. Se etter plakat i nærområdet og informasjon på nettsidene for innkalling.

Styret:
Årsmøtet velger styre. Det består av fem faste medlemmer, fire varamedlemmer og en sekretær.

 • Styreleder -     Marita Sæthre Njøten - frivilliges representant
 • Nestleder -      Elisabeth Paus - Møhlenpris Velforening  
 • Styremedlem - Fridtjov Irgens - Nygårdsparkens Venner
 • Styremedlem - Torbjørn Rødal Wentzel - frivilliges representant
 • Styremedlem - Thomas Ulvøy  SK Djerv
 • Vara -              Sydnes og Nøstet Velforening                       
 • Vara -              
 • vara -                 
 • Styrets sekretær - Benedict Ernest Peter- daglig leder

 

Ansatte:
Benedict Ernest Peter er ansatt som daglig leder i 100% stilling. Du finner han på Vitalitetsenteret i Wolffs gate 12, mandag til torsdag mellom kl 10.00 og 14.00.

Støttespillere:
Frivilligsentralen mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet og fra Bergen kommune. 

Frivilligsentralen kan ikke drive alle sine aktiviteter med offentlig støtte alene. Vi er derfor helt avhengige av støtte fra private bedrifter og foreninger. Vi takker for de generøse gavene vi har fått:

For støtten til juleballet for seniorer fra Statoil, Rieber Fondene, Sparebanken Vest, samt Hordaland fylkeskommune, Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling for helse og inkludering.