Teatergaten kafe

Velkommen til Teatergaten kafé

Vi holder åpent hver torsdag fra k. 17-19 i lokalene våre på gateplan hos Engensenteret i Teatergaten 43. 

Kaféen er et tilbud til personer med demens og deres pårørende, i samarbeid med frivillige og fagpersoner. Målet er å skape en møteplass som vektlegger trivsel og mestring. Det er mulig å kjøpe en kopp kaffe og noe å bite i til hyggelige priser.

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/fritid/tilrettelagt-fritid/moteplass-for-personer-med-demens-og-deres-parorende 

2019 © Møllaren Frivilligsentral